YANGINDAN KORUNMA CAMI NEDİR?

Yangın koruyucu cam: Bu cephe cam tasarımı, ateş ve duman ve iç ve dış mekanlarda hem insanların korunmasını izole etmektir temel görevi olan.
Yanmaz cephenin elemanları yangına dayanıklı camdan (jel dolgulu lamine cam veya bir sodyum silikat hidrat iç tabakası) ve bir alüminyum veya çelik profilden oluşur. Dışarıdan, yanmaz yarı saydam yapılar sıradan camlardan farklı değildir, ancak yapısal içeriklerinde daha karmaşıktırlar. Tasarım özellikleri sayesinde, yangına dayanıklı cam yangının yayılmasını önler ve 120 dakikaya kadar olmadan ateşi kesmeden veya serbest bırakmadan yüksek sıcaklıklara dayanabilir.